Voor Online Teams

Team Ontwikkeling Thuis

Hoe kan je vanuit huis, in deze drukke tijd, toch stappen zetten in teamontwikkeling?

In deze tijd missen we het contact, de grapjes en verhalen bij de lunch. We nemen minder tijd voor gesprekken over wat er beter kan in de samenwerking, en missen de informele gesprekken. We duiken gelijk in de inhoud, voortgang en resultaten. 

Medewerkers ervaren meer werkdruk. Reden te meer om juist in deze tijd aandacht te besteden aan de teamontwikkeling. 

Zo zorg je ook in deze tijd voor meer verbinding, meer werkplezier, benut je het talent in je team en behaal je samen prachtige resultaten. Met minimale investering in tijd, maximale ontwikkel opbrengst in deze tijd van thuiswerken!

 

Teamontwikkeling online

Programma 

In een korte startbijeenkomst kijken we naar wat er nodig is binnen het team. Waar zijn er uitdagingen of problemen? Welk gedrag helpt om de doelen te halen en samen plezierig en succesvol te werken. Welk gedrag werkt dat juist tegen? 

Als dat helder is, wordt verbinding al makkelijker en weten teamleden elkaar beter te vinden. 

2. Online Teamdialoog

De online teamdialoog met twee ronden: benut de wijsheid uit de groep

Na de startbijeenkomst stuur ik alle teamleden een online dialoog met drie activerende vragen over de teamdynamiek. De vragen worden anoniem ingevuld.

3. Tweede ronde: nuancering van mening en ranking

Het CircleLytics systeem zet alle antwoorden van de teamleden uit de eerste mail onder elkaar. In een tweede ronde wordt de teamleden gevraagd de antwoorden van collega’s te lezen en aan te geven hoe zeer ze het ermee eens zijn. Op die manier worden meningen aangescherpt, of juist genuanceerd. Collega’s bekijken de vragen vanuit een ander perspectief.

De teamdialoog heeft nog een belangrijk voordeel: ook introverte mensen en mensen met een afwijkende mening krijgen nu een stem. Ze worden niet geremd door assertieve collega’s en/of groepsdruk.

4. Live Teamcoaching tijdens jouw vergadering

Ik woon een (online) vergadering van jullie bij en kijk naar het teamgedrag. Ik coach het team on the job. Ik geef patronen terug en nodig teamleden uit tot ander gedrag. Denk bijvoorbeeld aan: ‘collega zegt vaak ‘ja, maar’. Ik geef aan hoe je hiermee omgaat. Na afloop van de vergadering koppel ik terug wat goed ging en wat beter kan en maken we afspraken over het vervolg.

De teamdialoog in combinatie met teamcoaching on the job: minimale investering in tijd, maximale ontwikkel opbrengst in deze tijd van thuiswerken!

Gelijk aan de slag? 
LATen we kennis maken!

Ik kom graag bij je langs om kennis te maken, of we maken kennis via een video-call. Is er een klik en wil je verder praten, dan volgt een uitgebreid intake gesprek en wordt de coachvraag helder. Je ontvangt een offerte op maat.